Parking

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Voznja 0

Parking
INFORMACIJE

Morate napraviti dodatni gotovina, tako da postanete najnoviji službenik za parkiranje u lokalnom klubu. Uverite se da pažljivo parkirate članove automobila u suprotnom će troškovi štete izaći iz vašeg džepa! Previše prepunite automobile i otpuštate se, pa budite pažljivi. Morate sakupiti svoje automobile sa odgovarajućeg parking prostora kad se i oni vrate!