Loveli Bear Coloring

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ostalo 0

Loveli Bear Coloring
INFORMACIJE

Boje su sreća, a zagrljaji su zadovoljstva. Kada želite da se družite i postanete udobni, ništa nije srećno kao izraz ljubavi prema medvedima. Dodajte energiju ljubavi koja prevladava u crtežu dajući joj boje po vašem izboru.
Kliknite na jednu od boja u paleti i spustite ih na crtež. Kliknite ikonu resetovanja za sve radove i sledeću ikonu da biste prešli na drugi crtež. Kliknite na ikonicu da biste prikazali završeni rad.

Kliknite na jednu od boja u paleti i spustite ih na crtež. Kliknite ikonu resetovanja za sve radove i sledeću ikonu da biste prešli na drugi crtež. Kliknite na ikonicu da biste prikazali završeni rad.