Ultimate Escape

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Akcione 0

Ultimate Escape
INFORMACIJE

Svet se raspada oko vas, koliko dugo možete preživjeti u ovoj brzoj temi, igranju akcionih igara. (Multi-plaier opcija).
Taster sa strelicom sa leve strane = levo (dvostruko dodirnite da biste pomerali lijevo). Taster sa strelicom sa strelicom = desno (dvostruko dodirnite da biste pomerali desno). Taster strelica gore = skok, (pritisnuti dok se u vazduhu udvostruči skok, takođe, dugo držite dugme što vi najviše skočite).

Taster sa strelicom sa leve strane = levo (dvostruko dodirnite da biste pomerali lijevo). Taster sa strelicom sa strelicom = desno (dvostruko dodirnite da biste pomerali desno). Taster strelica gore = skok, (pritisnuti dok se u vazduhu udvostruči skok, takođe, dugo držite dugme što vi najviše skočite).